De Goede Samaritaan

Stichting de Goede Samaritaan is een organisatie die tot doel heeft de situatie van straatkinderen in Congo te verbeteren.
De Goede Samaritaan doet dit door op alle mogelijke terreinen projecten, die bijdragen aan talentontwikkeling van deze kinderen, te ontwikkelen.
Dit in nauwe samenwerking met een lokale organisatie in Kinshasa.

Logo - kopie (Small)